RelaxU2.com

Main Navigation

  • photo 1
  • Photo 2
  • Photo 3
The girl listen sound of nature

Til personalsjef, verneombud

Hva kan gjøres for å bedre arbeidsbetingelser og
forebygge sykefravær er alltid viktige spørsmål i en bedrift. I utgangspunktet
er tanken at metoden vil kunne representere et nytt og positivt verktøy for å
bedre arbeidsmiljøet.

Viste du at:

Depresjoner kan koste det norske samfunnet 70 milliarder kroner i året?

Ingen sykdom gir større tap av arbeidsfortjeneste (ref. Aftenposten).

24 timer uten søvn tilsvarer en promille. (ref. Motor)

Søvnulykker koster en rekke menneskeliv.  (ref. Motor)


Prof. Thomas Hylland Eriksen

Skriver i sin bok om "Rask og langsom tid i informasjonsalderen""Øyeblikkets
Tyranni" (2001)

"Høsten 2000 deltok jeg sammen med verneombud fra hele landet, ved den nasjonale
Arbeidsmiljøkonferansen i Bergen. Hele grunnplanet i den enorme Grieghallen var
viet bedrifter som tilbød løsninger på arbeidsmiljøproblemer. Her var både
hjelmer og vernestøvler, ventilasjonsanlegg og ergonomiske stoler. …..

Jeg lette naturligvis forgjeves etter et firma som kunne tilby produkter som
langsomhet, mellomrom og indre sammenheng. …..

.

Ønsker du å gi RelaxU2 til dine ansatte, kontakt oss for videre diskusjon og pris.